LoCo-Photo | 2016-09-17 ULYFL2 Aztecs vs LLYFL Jets